Публикуване на годишен финансов отчет
Изамет 05 ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Изамет 05 ЕООД
Седалище:
гр.Дупница
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG109592198
Управител:
Илия Златанов
Главен счетоводител:
Камелия Чорбаджийска
Одитор:
Валентина ПеневаПолезни връзки:

-->