Публикуване на годишен финансов отчет
Димкини ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Димкини ДЗЗД
Седалище:
гр. Дупница, ул. "Криволак" 32
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG109609822
Управител:
Венцислав Димкин
Главен счетоводител:
Ивета ВучеваПолезни връзки:

-->