Публикуване на годишен финансов отчет
АРТКОМЕРС - ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
АРТКОМЕРС - ООД
Седалище:
ГР. ТРОЯН , УЛ. МАКЕДОНИЯ № 4
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG110528890
Управител:
ЛАЗАР ПЕТРОВ
Главен счетоводител:
ЙОРДАН БОЯРОВ
Одитор:
Татяна Узунова



Полезни връзки:

-->