Публикуване на годишен финансов отчет
ХЕЦ "Шалом" - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ХЕЦ "Шалом"
Седалище:
гр. Троян, ул. "Хан Аспарух" №21р ап.37
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG110529533
Управител:
Антонио Михайлов Илиев
Главен счетоводител:
Тодоринка Атанасова СтояноваПолезни връзки:

-->