Публикуване на годишен финансов отчет
МЕБЕЛ ТРОЯН ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
МЕБЕЛ ТРОЯН ООД
Седалище:
ТРОЯН, 5600, УЛ. МАКЕДОНИЯ 44
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG110566880
Управител:
ИВАН РАДЕВСКИ
Главен счетоводител:
РАЙНА ПЕТКОВАПолезни връзки:

-->