Публикуване на годишен финансов отчет
МБАЛ-БЕРКОВИЦА ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
МБАЛ-БЕРКОВИЦА ЕООД
Седалище:
гр. Берковица
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG111511773
Управител:
д-р Иван Илиев Флоресков
Главен счетоводител:
Юлия Димитрова Веселинова
Одитор:
Пламен АнгеловПолезни връзки:

-->