Публикуване на годишен финансов отчет
"ЕВРОЛЕДЪР"ЕАД - годишен финансов отчет за 2010
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2010
Име на фирмата:
"ЕВРОЛЕДЪР"ЕАД
Седалище:
гр.Етрополе,ул.Малък Искър"№3
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG111549738
Управител:
Веселин Николов Ванев
Главен счетоводител:
Виолета Симеонова Станева
Одитор:
Илияна БаеваПолезни връзки:

-->