Публикуване на годишен финансов отчет
ДЛВ ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ДЛВ ЕООД
Седалище:
гр.Перник,ул."Отец Паисий"98/22
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG113553048
Управител:
ДОБРИ ВЛАДИМИРОВ
Главен счетоводител:
ВАНЯ МИЖОРСКА
Одитор:
Огнян КръстевПолезни връзки:

-->