Публикуване на годишен финансов отчет
ДЛВ-СИ ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ДЛВ-СИ ООД
Седалище:
гр.ПЕРНИК,УЛ."КРАЛЕВСКИ ПЪТ"№1
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG113561034
Управител:
СТАНИСЛАВ ДОБРЕВ
Главен счетоводител:
ВАНЯ МИЖОРСКА
Одитор:
Огнян КръстевПолезни връзки:

-->