Публикуване на годишен финансов отчет
СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Одиторски доклад

• Справка за участията в капиталите на други предприятия


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД
Седалище:
гр. Перник ул. Софийско шосе 31
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG113571377
Управител:
В.Пейчев,Ил.Гоцев
Главен счетоводител:
М.Лукарова
Одитор:
Огнян КръстевПолезни връзки:

-->