Публикуване на годишен финансов отчет
ЕТ ГЛОРИЯ - ЛЮДМИЛ ИВАНОВ - годишен финансов отчет за 2009
• Годишен доклад за дейността


Други публикации:
2009
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2009
Име на фирмата:
ЕТ ГЛОРИЯ - ЛЮДМИЛ ИВАНОВ
Седалище:
ГР. ТРЪСТЕНИК, ОБЛ. ПЛЕВЕН, УЛ. ФЕРДИНАНД АЛЕКСАНДРОВ 54
ЕИК/БУЛСТАТ:
114000506
Управител:
ЛЮДМИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
Главен счетоводител:
БОРЯНА НИКОЛОВА ДЖОКИНА
Одитор:
НЕ ПОДЛЕЖИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ОДИТ
Предмет на дейност:
ТЪРГВИЯ НА ДРЕБНО В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАГАЗИНИ, ПРЕДИМНО С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, НАПИТКИ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯПолезни връзки:

-->