Публикуване на годишен финансов отчет
БАЛКАНКАР - ПЛЕВЕН АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
БАЛКАНКАР - ПЛЕВЕН АД
Седалище:
гр. ПЛЕВЕН, ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG114003517
Управител:
ИЛИЯ РАДКОВ
Главен счетоводител:
ЦВЕТАНКА БОРИСОВА
Одитор:
Сийка Данкова



Полезни връзки:

-->