Публикуване на годишен финансов отчет
Кроност ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Кроност ООД
Седалище:
гр. Плевен, ул."Българска авиация" 20
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG114010176
Управител:
Давидов
Главен счетоводител:
Гарванска
Одитор:
Венета ТашковаПолезни връзки:

-->