Публикуване на годишен финансов отчет
НОВОКОМ АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
НОВОКОМ АД
Седалище:
гр. Плевен, Радишевско шосе №1
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG114049058
Управител:
Димитър Петков Трифонов
Главен счетоводител:
Красимир Йорданов Въчковски
Одитор:
Сийка ДанковаПолезни връзки:

-->