Публикуване на годишен финансов отчет
ЕТ СТИРА - НИКОЛА ВАСИЛЕВ - годишен финансов отчет за 2009
• Годишен доклад за дейността


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2009
Име на фирмата:
ЕТ СТИРА - НИКОЛА ВАСИЛЕВ
Седалище:
гр. Тръстеник, ул. Ан. Димитрова 2
ЕИК/БУЛСТАТ:
114059472
Управител:
Никола Василев
Предмет на дейност:
Търговия на дребноПолезни връзки:

-->