Публикуване на годишен финансов отчет
АВТОСВЯТ ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
АВТОСВЯТ ООД
Седалище:
гр. ПЛЕВЕН, УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ №4, ВХ.Б, АП.9
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG114089750
Управител:
РУМЕН БОРИСЛАВОВ КЮРКЧИЙСКИ
Главен счетоводител:
ГРЕТА РУМЕНОВА ПОПОВА
Одитор:
Маргарита ТиховаПолезни връзки:

-->