Публикуване на годишен финансов отчет
ЕТ УНИВЕРСАЛ - годишен финансов отчет за 2009
• Годишен доклад за дейността


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2009
Име на фирмата:
ЕТ УНИВЕРСАЛ
Седалище:
с, Тръстеник, ул. Георги Бенковски 11
ЕИК/БУЛСТАТ:
114112380
Управител:
Радослав Христов Бенов
Главен счетоводител:
Ягодина Михайлова Стоянова
Предмет на дейност:
Търговия на дреноПолезни връзки:

-->