Публикуване на годишен финансов отчет
ЕТ ВАСКО КРУМОВ - годишен финансов отчет за 2009
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Справка за дълготрайните активи


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2009
Име на фирмата:
ЕТ ВАСКО КРУМОВ
Седалище:
с. Славовица, общ. Долна Митрополия
ЕИК/БУЛСТАТ:
114133104
Управител:
Васко Крумов Георгиев
Главен счетоводител:
Боряна Николова ДжокинаПолезни връзки:

-->