Публикуване на годишен финансов отчет
ЕТ НЕДЯЛКО ПАЧКОВ - годишен финансов отчет за 2009
• Годишен доклад за дейността


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2009
Име на фирмата:
ЕТ НЕДЯЛКО ПАЧКОВ
Седалище:
с. Тръстеник, ул. Добрич 8
ЕИК/БУЛСТАТ:
114622020
Управител:
Недялко Анков Пачков
Главен счетоводител:
Стефка Йочкова Петрова
Предмет на дейност:
Обществено хранене 99% Търговия 1%Полезни връзки:

-->