Публикуване на годишен финансов отчет
ЕТ ЕКО ГОРА-ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА - годишен финансов отчет за 2009
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Справка за дълготрайните активи


Други публикации:
2009
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2009
Име на фирмата:
ЕТ ЕКО ГОРА-ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА
Седалище:
с. Славовица, общ. Долна Митрополия
ЕИК/БУЛСТАТ:
114638050
Управител:
Юлия Маринова Георгиева
Главен счетоводител:
Боряна Николова ДжокинаПолезни връзки:

-->