Публикуване на годишен финансов отчет
МИРАЖ-96 ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
МИРАЖ-96 ООД
Седалище:
гр. ПЛОВДИВ,УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ № 10 Б
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG115036964
Управител:
НИКОЛАЙ БОГДАНОВ
Главен счетоводител:
ГЕРГАНА КАВАРДЖИКОВА
Одитор:
Тодор БлаговПолезни връзки:

-->