Публикуване на годишен финансов отчет
СИГ Комбиблок ООД и сие КД ТП за България - годишен финансов отчет за 2014
• Баланс


Други публикации:
2015
2014

Начална страница

Данни за фирмата за 2014
Име на фирмата:
СИГ Комбиблок ООД и сие КД ТП за България
Седалище:
Отец Пасий 4, Пловдив
ЕИК/БУЛСТАТ:
115056479
Управител:
Рени Мочева
Главен счетоводител:
няма
Одитор:
няма
Предмет на дейност:
Представителство на чуждестранна фирмаПолезни връзки:

-->