Публикуване на годишен финансов отчет
Вет 33 - Гьокчен Расим ЕТ - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Вет 33 - Гьокчен Расим ЕТ
Седалище:
гр. Асеновград ул. Алекси Атанасов № 9
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG115122370
Управител:
Гьокчен Расим
Главен счетоводител:
Весела Добрева
Одитор:
Иван ЗонковПолезни връзки:

-->