Публикуване на годишен финансов отчет
МАРТИНИ БЪЛГАРИЯ ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
МАРТИНИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Седалище:
ПЛОВДИВ, АСЕНОВГРАДСКО ШОСЕ № 1
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG115600817
Управител:
Мартини Анджело Ренато
Главен счетоводител:
Павлина Димитрова
Одитор:
Станка ДоковаПолезни връзки:

-->