Публикуване на годишен финансов отчет
Металургремонт 21 - АД гр.Пловдив - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Металургремонт 21 - АД гр.Пловдив
Седалище:
гр. София, ул. Асеновградско шосе - п.к. 4009
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG115621195
Управител:
инж.Боян Клисуров
Главен счетоводител:
Анастас Бакалов
Одитор:
Анна ЛозановаПолезни връзки:

-->