Публикуване на годишен финансов отчет
ТЕХСТРОЙ ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ТЕХСТРОЙ ЕООД
Седалище:
гр. Пловдив жк. Тракия бл.144 вх.Б ет.8 ап.21
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG115811839
Управител:
ИЛИЯН ТОДОРОВ ЧАКЪРОВ
Главен счетоводител:
АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА ЧАКЪРОВА
Одитор:
Златка ДженеваПолезни връзки:

-->