Публикуване на годишен финансов отчет
ЕШПЕК - Младен Младенов - годишен финансов отчет за 2008
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Справка за дълготрайните активи

• Приложение към финансовия отчет


Други публикации:
2010
2009
2008

Начална страница

Данни за фирмата за 2008
Име на фирмата:
ЕШПЕК - Младен Младенов
Седалище:
гр. Разград, ул. Хайдут Сидер 1, вх. В, ап. 30
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG116037485
Управител:
Младен МладеновПолезни връзки:

-->