Публикуване на годишен финансов отчет
ЕШПЕК - Младен Младенов - годишен финансов отчет за 2009
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Справка за дълготрайните активи

• Приложение към финансовия отчет


Други публикации:
2010
2009
2008

Начална страница

ЕШПЕК - Младен Младенов - годишен финансов отчет за 2009

Справка за дълготрайните активи
стр. 1  


Виж картинката в пълен размерПолезни връзки:

-->