Публикуване на годишен финансов отчет
ЕШПЕК - Младен Младенов - годишен финансов отчет за 2010
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Справка за дълготрайните активи

• Протокол от общото събрание

• Годишен доклад за дейността

• Приложение към финансовия отчет


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

ЕШПЕК - Младен Младенов - годишен финансов отчет за 2010

Годишен доклад за дейността
стр. 1  2  


Виж картинката в пълен размерПолезни връзки:

-->