Публикуване на годишен финансов отчет
Кимтекс и КО АД - годишен финансов отчет за 2008
• Заглавна страница

• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за дълготрайните активи

• Справка за финансовите резултати

• Годишен доклад за дейността

• Приложение към финансовия отчет


Други публикации:
2009
2008

Начална страница

Кимтекс и КО АД - годишен финансов отчет за 2008

Справка за финансовите резултати
стр. 1  2  


Виж картинката в пълен размерПолезни връзки:

-->