Публикуване на годишен финансов отчет
Кимтекс и КО АД - годишен финансов отчет за 2009
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Годишен доклад за дейността

• Приложение към финансовия отчет


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2009
Име на фирмата:
Кимтекс и КО АД
Седалище:
гр. Кубрат ул. Цар Освободител 50
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG116543080
Управител:
Недялко Генчев Недялков
Одитор:
Румяна ХаладжоваПолезни връзки:

-->