Публикуване на годишен финансов отчет
Кимтекс и КО АД - годишен финансов отчет за 2009
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Годишен доклад за дейността

• Приложение към финансовия отчет


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Кимтекс и КО АД - годишен финансов отчет за 2009

Годишен доклад за дейността
стр. 1  2  3  


Виж картинката в пълен размерПолезни връзки:

-->