Публикуване на годишен финансов отчет
КПД Родно Лудогорие - годишен финансов отчет за 2012
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Приложение към финансовия отчет


Други публикации:
2013
2012

Начална страница

Данни за фирмата за 2012
Име на фирмата:
КПД Родно Лудогорие
Седалище:
гр. Разград ул.Хан Омуртаг №24
ЕИК/БУЛСТАТ:
116547196
Управител:
Анатолий Василев Кънев
Главен счетоводител:
Ирина Иванова Панчева
Одитор:
ВППолезни връзки:

-->