Публикуване на годишен финансов отчет
КПД Родно Лудогорие - годишен финансов отчет за 2013
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Справка за дълготрайните активи

• Приложение към финансовия отчет


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

КПД Родно Лудогорие - годишен финансов отчет за 2013

Баланс
стр. 1  2  3  4  


Виж картинката в пълен размерПолезни връзки:

-->