Публикуване на годишен финансов отчет
РУДОР ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2009
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Справка за дълготрайните активи

• Протокол от общото събрание

• Приложение към финансовия отчет


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2009
Име на фирмата:
РУДОР ДЗЗД
Седалище:
Разград ул. Свети Климент 46
ЕИК/БУЛСТАТ:
116589099
Управител:
Румяна Стоянова Димитрова
Главен счетоводител:
Пламена Стоянова
Предмет на дейност:
търговияПолезни връзки:

-->