Публикуване на годишен финансов отчет
РУДОР ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2009
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Справка за дълготрайните активи

• Протокол от общото събрание

• Приложение към финансовия отчет


Други публикации:
2009
- липсват такива


Начална страница

РУДОР ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2009

Приложение към финансовия отчет
стр. 1  2  3  4  5  6  


Виж картинката в пълен размерПолезни връзки:

-->