Публикуване на годишен финансов отчет
ПЕТЯ КОЛЕКШЪН ЕООД - годишен финансов отчет за 2009
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Справка за дълготрайните активи

• Протокол от общото събрание

• Приложение към финансовия отчет


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2009
Име на фирмата:
ПЕТЯ КОЛЕКШЪН ЕООД
Седалище:
гр. Разград, ул. Бели Лом 21
ЕИК/БУЛСТАТ:
116589269
Управител:
Садеддин Кхаллуф
Главен счетоводител:
ДЗЗД МИРЕЯ
Предмет на дейност:
Търговия на дребно с дрехи и артикули втора употребаПолезни връзки:

-->