Публикуване на годишен финансов отчет
СЕЗОНИ ЕООД - годишен финансов отчет за 2009
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Справка за дълготрайните активи

• Протокол от общото събрание

• Приложение към финансовия отчет


Други публикации:
2009
- липсват такива


Начална страница

СЕЗОНИ ЕООД - годишен финансов отчет за 2009

Отчет за собствения капитал
стр. 1  


Виж картинката в пълен размерПолезни връзки:

-->