Публикуване на годишен финансов отчет
САФАРИ М ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
САФАРИ М ЕООД
Седалище:
С.БОРИСОВО,ОБЩ-СЛИВО ПОЛЕ,УЛ.НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ №31
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG117024544
Управител:
ПЛАМЕН ГЕНЧЕВ
Главен счетоводител:
Й.НИКОЛОВА
Одитор:
Николай НиколовПолезни връзки:

-->