Публикуване на годишен финансов отчет
Даскалов Кар ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Даскалов Кар ЕООД
Седалище:
гр.София,ул."Манастирска" №1Б
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG117526461
Управител:
Ст.Даскалов
Главен счетоводител:
Е.Вълчева
Одитор:
Даринка ИгнатоваПолезни връзки:

-->