Публикуване на годишен финансов отчет
АПЕКС ПУЛ ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
АПЕКС ПУЛ ООД
Седалище:
гр. Русе, ул. Тетово № 7 вх. А
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG117528081
Управител:
Пламен Маринов
Главен счетоводител:
Христина Великова
Одитор:
Николай НиколовПолезни връзки:

-->