Публикуване на годишен финансов отчет
Кансер ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Кансер ООД
Седалище:
Русе ул."Майор Атанас Узунов" 1А
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG117547893
Управител:
Стилиян Радев
Главен счетоводител:
Маринела Александрова
Одитор:
Татяна УзуноваПолезни връзки:

-->