Публикуване на годишен финансов отчет
ГЕРРАД АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ГЕРРАД АД
Седалище:
гр. РУСЕ, БУЛ. ЛИПНИК 135
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG117635832
Управител:
ИЛИЯ РАДКОВ
Главен счетоводител:
ЙОРДАНКА ПАПАЗЯН
Одитор:
Теодоси ГеоргиевПолезни връзки:

-->