Публикуване на годишен финансов отчет
ФУРЕЛА АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ФУРЕЛА АД
Седалище:
гр. Русе, бул. Трети март № 56
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG117689871
Управител:
Пламен Маринов
Главен счетоводител:
Христина Великова
Одитор:
Николай НиколовПолезни връзки:

-->