Публикуване на годишен финансов отчет
ПОЛИСАН ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ПОЛИСАН ООД
Седалище:
гр.РУСЕ, УЛ. ПРИДУНАВСКИ БУЛЕВАРД 18
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG117693631
Управител:
Л. ВЪЛКОВ
Главен счетоводител:
Д. СЛАВОВА
Одитор:
Татяна УзуноваПолезни връзки:

-->