Публикуване на годишен финансов отчет
СВИЛОЗА ЯРН ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
СВИЛОЗА ЯРН ЕООД
Седалище:
гр.Сливен , кв."Индустриален"
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG119598566
Управител:
Илиян Георгиев Илиев
Главен счетоводител:
Илия Георгиев
Одитор:
Гаврил ГавриловПолезни връзки:

-->