Публикуване на годишен финансов отчет
Краси-инвестстрой ООД - годишен финансов отчет за 2010
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Приложение към финансовия отчет


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2010
Име на фирмата:
Краси-инвестстрой ООД
Седалище:
град Златоград 4980, ул.Велико Търново 9
ЕИК/БУЛСТАТ:
120561853
Управител:
Красимира Събева Илийкова
Главен счетоводител:
Христина Живкова Илийкова
Одитор:
Христина Живкова Илийкова
Предмет на дейност:
Търговия на дребно с мебелиПолезни връзки:

-->