Публикуване на годишен финансов отчет
ИТЕМ ИНЖЕНЕРИНГ АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ИТЕМ ИНЖЕНЕРИНГ АД
Седалище:
гр. София кв. Военна рампа ул.202 №8
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG121113828
Управител:
Людмил Василев
Главен счетоводител:
Диляна Каръкова
Одитор:
Стефан ЦоневПолезни връзки:

-->