Публикуване на годишен финансов отчет
Интерпром ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Интерпром ЕООД
Седалище:
София, ж.к.Люлин, бл.812, вх.Д, ап.99
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG121115366
Управител:
Калоян Теодосиев
Главен счетоводител:
Даниел Барутев
Одитор:
Емил ПопстоевПолезни връзки:

-->