Публикуване на годишен финансов отчет
ЛЮКО-К ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Справка за дълготрайните активи

• Справка за вземанията, задълженията и провизиите

• Справка за ценните книжа

• Справка за участията в капиталите на други предприятия

• Справка за приходите и разходите от лихви

• Справка за финансовите резултати


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

ЛЮКО-К ЕООД - годишен финансов отчет за 2007

Справка за оповестяване на счетоводната политика
стр. 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  


Виж картинката в пълен размерПолезни връзки:

-->